Konsolidované finanční výsledky LAMA ENERGY GROUP

Konsolidované finanční výsledky LAMA ENERGY GROUP v mil. Kč a mil. EUR.
CZK 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Výnosy 2 532 3 030 4 706 15 391 28 092 18 094 11 249
EBITDA 242 303 363 611 703 792 1 256


EUR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Výnosy 93,7 112,2 174,3 588,9 1 013,2 670 416
EBITDA 9,0 11,2 13,4 22,2 25,3 29 46