Historie skupiny

Historie skupiny

Historie LAMA ENERGY GROUP se začala psát v roce 1991, kdy její zakladatel a majoritní vlastník Petr Lamich začal obchodovat s energetickými komoditami. Těžištěm jeho podnikání byl od počátku středoevropský region a hlavní aktivitou obchod s těžkým topným olejem. S růstem podnikání a dobrého jména firmy se podnikání rozšířilo na obchod s ropou, ropnými deriváty, uhlím, uhelnými deriváty, zemním plynem, šrotem a nemovitostmi.

V roce 2002 Petr Lamich majetkově vstoupil do firmy LAMA GAS & OIL (dříve Česká naftařská společnost), která se specializovala na konzultace v oblasti těžby ropy a zemního plynu. Díky tomu mohla společnost investovat do vlastního vyhledávání, průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na území České republiky.  LAMA GAS & OIL je jedinou firmou, které se bez tradice existující těžby z doby před rokem 1989 podařilo objevit nová ložiska ropy a zemního plynu a začít s úspěšnou komerční těžbou.

V souvislosti s liberalizací českého trhu s elektřinou a plynem založil Petr Lamich se svými partnery společnost LAMA ENERGY (dříve LAMA INVESTMENTS), která se zpočátku specializovala na obchod s plynem pro velkoodběratele. Zákazníky LAMA ENERGY se postupně staly velké průmyslové podniky a teplárny v České republice. Od roku 2010, kdy byl liberalizován obchod s plynem v segmentu domácností, začala firma nabízet plyn pod značkou levnyplyn.cz za ceny výrazně výhodnější oproti bývalým monopolním dodavatelům. V roce 2011 přidala do portfolia služeb i dodávku elektřiny.

Téměř dvě desetiletí cílevědomé práce zakladatele skupiny LAMA bylo završeno v roce 2011 její transformací do nového holdingového uspořádání. V jejím rámci došlo k přesunu jednotlivých majetkových podílů do mateřské společnosti LAMA ENERGY GROUP, která je zodpovědná za koordinaci jednotlivých aktivit a strategický rozvoj skupiny.

V roce 2013 se součástí holdingu stala Teplárna Otrokovice, a.s. Tím se LAMA ENERGY GROUP dostala z pozice dodavatele i do pozice výrobce energií. Teplárna dodává energii městu Otrokovice i velkým společnostem sídlícím v přilehlé průmyslové zóně.

V průběhu roku 2013 se rozvíjely i aktivity společnosti Petrolama Energy Canada Inc. založené spolu se zkušenými kanadskými experty a obchodníky s ropnými produkty v roce 2011 (do oficiální struktury holdingu byla začleněna v průběhu roku 2013).

Petrolama kromě obchodování s ropnými produkty a provozování vlastní flotily cisternových vagonů pro jejich železniční přepravu spustila v záři 2013 do ostrého provozu terminál na úpravu a zlepšení vlastností surové ropy v okrese Alida (provincie Saskatchewan). Ten je napojený na ropovod Enbridge-Saskatchewan.

Další kanadskou aktivitou je příprava těžby z nově otvíraného ropného ložiska v provincii Alberta s těžitelnou kapacitou až 300 mil. barelů, kterou se zabývá společnost Petrolama Namur Oil Sands Exploration Inc.

Ve čtvrtém kvartálu roku 2013 uvedla skupina na trh obchodní značku LAMA MOBILE. Ta funguje jako plnohodnotný virtuální operátor, tudíž veškeré služby pro zákazníka provozuje sama. Pilíře, na kterých operátor staví, jsou srozumitelnost, férovost a transparentnost. LAMA MOBILE je silně orientována na zákazníka a jeho potřeby. Nabízí různé druhy tarifů prostřednictvím různých prodejních kanálů.

Od dubna 2015 je součástí holdingu LAMA ENERGY GROUP přední český operátor, satelitní televize DIGI CZ. Ta poskytuje své služby na celém území České republiky a jako jediný operátor v ČR svým zákazníkům kromě satelitní televize Nová DIGI TV nabízí také internetovou televizi DIGI2GO.

Sídlem LAMA ENERGY GROUP je Hradec nad Moravicí, kde je vybudován moderní administrativní areál. Kromě toho má skupina kancelářské zázemí v Praze a Bratislavě. Na českém trhu je LAMA ENERGY GROUP na předním místě v obchodu s těžkými topnými oleji a na druhém místě v těžbě ropy a plynu. Skupina zkoumá i podnikatelské možnosti v oblasti energetiky a těžby mimo svůj domovský region.