LAMA GAS & OIL

Vyhledávání, průzkum a těžba ložisek ropy a zemního plynu

LAMA GAS & OIL provádí vyhledávání, průzkum a  těžbu ložisek ropy a zemního plynu na území České republiky. S průzkumem ložisek začala společnost v roce 2000. Komerční těžba byla zahájena v roce 2006. V současnosti LAMA GAS & OIL těží ropu a zemní plyn ve dvou těžebních střediscích u Břeclavi.

Těžba v obou střediscích se plánuje na přibližně 25 let. Po jejím ukončení bude území těžebních středisek rekultivováno a vrty zlikvidovány. 

LAMA GAS & OIL úspěšně pokračuje ve vyhledávání nových ložisek ropy a zemního plynu na území ČR a plánuje těžbu na dalších místech v regionu jižní Moravy.

Technologie těžby nemá negativní vlivy na kvalitu životního prostředí. V areálu těžebního střediska Poštorná je v provozu systém monitoringu kvality spodních vod.