LAMA INVESTMENTS MONGOLIA

Společnost se sídlem v Ulaanbaataru založená v roce 2010 zabývající se vyhledáváním, průzkumem a rozvojem ložisek drahých kovů v Mongolsku. Po provedení průzkumných prací na několika zlatonosných ložiscích v letech 2010 a 2011 jsou v současné době aktivity pozastaveny z důvodu očekávaných změn v legislativě týkající se zahraničních investic a těžby nerostných surovin.