Mobilní operátor

Do nabídky služeb LAMA ENERGY GROUP pro koncové zákazníky patří i mobilní volání a přenos dat prostřednictvím mobilního operátora LAMA mobile, kterého provozuje společnost DIGI CZ.

DIGI CZ je silně orientována na zákazníka a jeho potřeby. Pod obchodní značkou LAMA mobile nabízí různé druhy GSM tarifů prostřednictvím vícero prodejních kanálů. Na českém trhu prosazuje principy výhodné pro spotřebitele, mezi nimi například tarifikaci po sekundách od první vteřiny hovoru.