Mongolsko

LAMA ENERGY GROUP se v rámci svých aktivit v oblasti nerostných surovin věnuje od roku 2010 vyhledávání a průzkumu ložisek drahých kovů v Mongolsku a to prostřednictvím své dceřiné společnosti LAMA INVESTMENTS MONGOLIA. V současné době neprobíhají v Mongolsku žádné těžební aktivity. Hlavním zájem je v současnosti akvizice nadějných rozsypových ložisek zlatonosné rudy v centrálním a jižním Mongolsku, která byla vytipována a ověřena geologickými pracemi během let 2010 – 2011. S ohledem na probíhající diskuse o zásadních změnách legislativy Mongolska pro oblast zahraničních investic do těžebního průmyslu byla realizace těchto akvizic do doby přijetí těchto legislativních změn pozastavena a situace je průběžně monitorována.