Produkty a služby

LAMA ENERGY GROUP se zaměřuje zejména na energetiku a obchod s energetickými komoditami ve střední Evropě, primárně České republice, kde holding sídlí. Nabídku plynu a elektřiny na českém trhu zastřešuje dceřiná společnost LAMA ENERGY. Dalším odvětvím, ve kterém holding působí, je těžba ropy a plynu v regionu střední Evropy, které se věnuje společnost LAMA GAS & OIL. Vzhledem k vývoji trhu služeb pro domácnosti v České republice, kde se prosazuje spojená nabídka více služeb, začal holding na českém trhu provozovat i mobilního virtuálního operátora LAMA MOBILE. V roce 2013 získal holding první výrobní kapacitu: Teplárnu Otrokovice, která vyrábí kogeneračně teplo a elektřinu pro několik měst v regionu střední Moravy v České republice.

Od roku 2011 se prudce rozvíjí podnikání skupiny v regionu Severní Ameriky prostřednictvím společností Petrolama Energy Canada (obchodování s ropnými produkty) a Petrolama Namur Oil Sands Exploration (příprava těžby ropy z nově otvíraného ložiska v kanadské Albertě).

Vedle toho se skupina věnuje i dalším oborům, kde se objevují zajímavé investiční příležitosti. Níže následuje přehled oborů, v nichž LAMA ENERGY GROUP působí.