Oznámení o uveřejnění projektu přeměny a upozornění pro věřitele na jejich práva

1. 5. 2017

LAMA ENERGY GROUP s.r.o., tímto níže uveřejňuje v souvislosti s procesem realizace změny právní formy společnosti ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost v souladu s §33a odst. 4 a §362 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, projekt změny právní formy a upozornění pro věřitele společnosti na jejich práva.

Projekt změny právní normy

Upozornění pro věřitele