A business made of energy & people

Důležité milníky

3

kontinenty

/

5

zemí

Česká republika, Slovensko, Kanada, Spojené státy americké a Mongolsko – 5 zemí, ve kterých LAMA ENERGY GROUP momentálně působí. Rysy naší skupiny jsou dlouhodobá stabilita, udržitelný růst, rozvoj našich aktivit a ochota vstoupit po důkladné přípravě a zvážení všech rizik i na nové trhy, které mají určitou návaznost na existující podnikání.

25

společností

/

700

zaměstnanců

Úspěch LAMA ENERGY GROUP se opírá také o její personální stabilitu a schopnosti zaměstnanců. Skupina nyní čítá přes 700 zaměstnanců, avšak klíčoví manažeři se dlouhodobě nemění. To nám dodává potřebnou jistotu.

6,5

mld. tržeb

/

6

mld. aktiv

Výše našich tržeb se významně odvíjí od tržních cen komodit a není tak pro nás rozhodujícím faktorem. V roce 2021 činily konsolidované tržby 6 miliard Kč. Výše čistých aktiv skupiny a ziskovost je dlouhodobě stabilní.

Aktuality

1 / 5